Prevlačenje metala

Niklovanje bez struje

20 g/l nikl-hlorida, NiCl2 · 6H20,
20 g/1 natrijum-hipofosfita, NaH2PO2H2O,
45 g/1 trinatrijum-citrata, Na3C4H307 · 5N2O,
30 g/1 amonijum-hlorida, NH4Cl,
50-55 ml 25%-ni rastvor amonijum-hidroksida,
PH: 8-9%. Temperatura: 85°C±3%.

Vreme: za debljinu od 12 mikrona oko 1 čas.

Bakarisanje bez struje:

Prethodno dobro očišćene čelične ili gvozdenc površine stavljamo u rastvor, peremo i sušimo. Rastvor je sastavljen iz:

104 g/1 kalijum-natrijum-tartarata, KNaS4N406,
70 g/1 natrijum-hidroksida NaOH,
35 g/1 bakra-suifata, CuS04 · 6H20.
Vreme: 5 minuta. Temperatura: 50°C.

Prethodno,  metalne  predmete stavljamo u rastvor  sačinjen  od 20g/l bakar-sulfata i sumporne kiseline, koji su u odnosu 1:1.

Bakarisanje i niklovanje aluminijskih površina umakanjem:

Posle odstranjivanja oksidnog i masnog sloja predmcti se stavljaju u prvu kupku u toku od 4-5 minuta – uz stalno mešanje – zatim se peru i suše. Isti postupak se izvodi i u drugoj kupki. Proces niklovanja je istovetan. Sve radnje treba izvoditi u gumenim rukavicama, sa zaštitnim naočarima, jer navedene hemikalije su veoma opasne.

Bakarisanje aluminijuma:

1. U 1000ml vode staviti
145ml sone kisetine (20B°),
35 ml 98%-ne sumporne kiseline,
15 g bakar-sulfata (plavi kamen).
 
2. U 1000 ml vode staviti 110g bakar-sulfata i
2g kalijum-hlorida.

Temperatura: sobna.

Niklovanje aluminijuma:

U 1000 ml vode staviti:
15 g nikl-hlorida,
NiCl2 • 6N2O,
20 g amonijum-hlorida, NH4Cl,
3 g natrijum-suifata, Na2S04,
10 g natrijum-karbonata, Na2C03,
10 g amomjum-karbonata, (NH4)2C03.
Temperatura: sobna.

Prevlačenje gvožđa cinkom:

Na 1000 ml vode dolazi:
10 g cink-hlorida, ZnCl2,
20 g vinske kiseline, S4N6O6,
Temperatura: 100° C.
 

Pocinkovanje bakra:

U 1000 ml vode staviti:
10 g cink-hlorida i
200 g natrijum-hidroksida
Temperatura: 100°C.

Predmete od gvožđa, koje zelimo prevlačiti cinkom, uz stalno mešanje drzžino oko 10-15minuta u kupatilu. Dešava se da neuspele prevlake moramo odstraniti sa površina. Rastvor za odstranjivanje nikla sa gvozdenih, čeličnih površina je azotna kiselina koja se puši (NNO3).

Za odstranjivanje bakra sa gvozdenih površina koristimo natrijum-cijanid (NaCN) u koncentraciji 200 g/1, na 60-70°C. Natrijum-cijanid je veoma otrovan.

Odstranjivanje cinka sa gvozdenih, odnosno čeličnih, površina vrši se na sobnoj temperaturi sa 10°-nom sonom kiselinom ili sa 20%-nim rastvorom natrijum-hidroksida na 100°C, ili na sobnoj temperaturi sa hrom-trioksidom (SgOz) u koncentraciji 20g/l + 15 g/l sumporne kiseline.

Odstranjivanje cinka sa bakarnih površina vršimo 10%-nim rastvorom sone kiseline.

Nenavedene metode prevazilaze mogućnost izvođenja u domaćim okvirima, jer zahtevaju dobro opremljenu laboratoriju, odnosno radionicu.

 

Preuzeto iz knjige “Majstorisanje u kući 2“ Jožefa Siča

* Ovaj tekst je informativnog karaktera i njegova namena je da vam objasni kako da sami uradite ono što vam je potrebno. Kolibica.com ne pruža usluge vezane za izradu/preradu predmeta pomenutih u tekstu.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *