Hemijsko poliranje

Suština hemijskog poliranja je u odstranjivanju silnih neravnina i rapavosti sa metalnih površina i dovođenje tih površina do ogledalastog sjaja. Poliranje se vrši u specijalnim »kupatilima«.

Veoma je značajan sastav i koncentracija tih kupatila, jer se,ako se ovome ne posveti pažnja,mogu posticići suprotni efekti.Za poliranje se koriste sumporna,fosforna kiselina i razne soli teških metala kao katalizatori.

Recepti za grubo poliranje aluminijuma:

 • 70 tež. % fosforne kiseline,
 • 22% sumporne kiseline,
 • 8% borne kiseline.
 • Temperatura 90°C. Vreme poliranja 3-8 minuta

Za poliranje aluminijuma

 • 95 tež. % fosforne kiseline,
 • 4,5 tež. % azotne kiseline,
 • 0,5 tež. % nikel-nitrata.
 • Temperatura kupatila 90°C, vreme poliranja 3-5 minuta.

Za poliranje železnih površina

 • 1000 g 75%-nog rastvora fosforne kiseline,
 • 400 g 70%-ne azotne kiseline,
 • 600 g 95%-ne sumporne kiseline.
 • Izmeša se sa 192 g vode.
 • Temperatura kupatila 100°C, vreme potiranja 5-10 min.

Za poliranje bakra i mesinga

 • 600 ml 75%-nog rastvora fosforne kiseline,
 • 200ml 40 V0, azotne kiseline,
 • 400ml 98%-ne sirćetne kiseline i 10 g melasa.
 • Temperatura kupatila 25°C, vreme poliranja 1 minut.

Za poliranje cinka i kadmijuma koristimo 1/4 – 1/2 % rastvor azotne kiseline.

Tehnologija poliranja

Rastvore za kupatila zagrejemo na temperaturi do 90°C. Predmete koje želimo polirati stavljamo u kupatila,držimo ih 3-8 minuta, vadimo i peremo u toploj vodi, pa susšimo.Za hemijsko poliranje koristimo posude od vatrootpornog stakla, keramike ili metala (prevučene (obložene) sa PVC-om).Predmeti se pre poli -ranja odmašćuju. Ako metal sadrži više od 2% silicijuma, hemij- ski se ne može polirati. Površine koje su hemijski polirane, veoma su pogodne za eloksiranje i farbanje.

Nagrizanje metala

Nagrizanjem nazivamo hemijsko rastvaranje površinskih slojeva metala. Tako, na primer, pri pravljenju bakroreza, bakrena ploča se prevuče voskom, iglom se ucrta željena slika ili tekst i prelije azotnom kiselinom. Kiselina će da nagriza voskom nepokrivene površine. Slično se postupa pri nagrizanju stakla. Hemikalije za nagrizanje su veoma opasne, zato je nužno korišćenje gumenih rukavica, odnosno kecelja i zaštitnih naočara.

Rastvori za nagrizanje

Čelične ploče se obrađuju sa:

 • 120 g 80%-nog alkohola,
 • 8 g azotne kiseline i
 • 1 g srebrnog nitrata, rastvorenog u vodi.

Cink se obrađuje sa:

 • 1000 ml vode,
 • 100 g kalijeve stipse,
 • 30—100 ml azotne kiseline.

Za nagrizanje stakla koristimo:

 • 1 deo vodonik-fluorida i
 • 1-6 delova vode.

Za skidanje, odstranjivanje stare farbe sa površina:

 • 2 dela asfalta rastvorenog u
 • 5 delova terpentina (na hladno).
 • (topla kupka):
 • 5 delova asfalta,
 • 10 delova voska,
 • 3 dela smole,
 • 8 delova mastiksa,
 • 2 dela loja.

Oksidacija

Oksidacijom se naziva prevlačenje metalnih površina zaštitnim, oksidnim slojem. Pre prevlačenja metala ovim slojem, koji može i da služi za dekoraciju, povrsine moramo brižljivo očistiti od masnoća.

Koroziona otpornost bojom zaštićenih površina je obično slabija, medutim, otpornost se povećava ispunjavanjem sitnih pora vodenim staklom ill bezbojnim lakom.

Rastvori za oksidaciju

Prevlačenje mesinga plavom bojom vrši se sa:

 • 20-30 g/l olovnog acetata,
 • 60g/l natrijum-tiosulfata,
 • 30 g/1 95%-nog rastvora sirćetne kiseline.
 • Temperatura kupatila: 800C. Vreme oksidacije: 5 minuta.

Prevlačenje bakra crnom bojom:

 • 9,4 g/l natrijum-hidroksida i
 • 3,1 g/l amonijum-persulfata.
 • Temperatura: 100°C. Vreme oksidacije: 5 minuta.

Mrko bojenje čeličnih površina:

 • 120—150 g/1 natrijum-hidroksida,
 • 30 g/l natrijum nitrata,
 • 20 g/1 karbamida i
 • 100 ml vode zagrejemo na 140-150°C i vršimo oksidaciju u toku od 20-30 minuta.

Prevlačenje bakra mrkom bojom vršimo sa:

 • 40—50 g/1 natnjum-tioantimonata, na temperaturi od 45-500C.
 • Ili sa 5-10 g/1 kalijum-sulfida na 60-80°C u toku od 10-15 minuta.

Plavo bojenje čeličnih površina:

 • 30 g hlorid gvožđa, FeCI3 • 6N2O;
 • 30 g živinog nitrata, Hg(NO3)2;
 • 30 g sone kiseline;
 • 120 g alhohola;
 • 120g vode.


Temperatura: 20-25°C. Vreme: 20 minuta.

Mrko bojenje kadmijumizirane čelične ploče:

 • 62 g/1 kalijum-bikromata,
 • 3,1 g/1 azotne kiseline (specifične gustine 1,2)
 • Temperatura: 60-70°C.

Odmašćivanje metalnih površina

Pre nanošenja metalnih prevlaka metalne površine treba odmastiti.

Alkalni rastvori za čelik i gvozđe:

 • 40 g/l natrijum-hidroksida, NaOH,
 • 50 g/1 natrijum karbonata, Na2C03 (soda),
 • 4 g/1 trinatrijum-fosfata, Na3RO4 • 12H2O,
 • 1 g/l masnialkohol-sulfat.
 • Temperatura: 80°C.
 • 55 g/1 natrijum-silikata,
 • 60 g/1 trinatrijum-fosfata.
 • Temperatura: 80°C.

Odmašćivanje bakarnih i mesinganih površina zagrevanjem:

 • 8 g/1 natrijum-hidroksida,
 • 25 g/1 natrijum-karbonata,
 • 65 g/l trinatrijum-fosfata i
 • 1 g/l masnialkohol-sulfata.
 • Temperatura: 80°C.


Odmašćivanje aluminijumskih i pocinkovanih površina zagrevanjem:

 • 25 g/1 vodenog stakla,
 • 60 g/l natrijum-karbonata i
 • 20 g/1 trinatrijum-fosfata.
 • Temperalura: 80°C.

Preuzeto iz knjige “Majstorisanje u kući 2“ Jožefa Siča

* Ovaj tekst je informativnog karaktera i njegova namena je da vam objasni kako da sami uradite ono što vam je potrebno. Kolibica.com ne pruža usluge vezane za izradu/preradu predmeta pomenutih u tekstu.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *