Drveni stubovi za vinograde

OPIS PROIZVODA

 

Drveni stubovi – proizvod od drveta, okruglog preseka *prečnika 80–100, 100–120mm, dužine 2000–2500–2700–3000 mm;
* moguća je i izrada proizvoda kvadratnog ili trouglastog preseka u razmerama koje navede kupac.

Drveni stubovi se izrađuju od modifikovanog drveta listopadnog drveća, drveta sa povišenom otpornošću na atmosferske prilike i poboljšanom sposobnošću otpora truljenju;
Natopljeni su antiseptikom – što omogućuje kompleksnu zaštitu proizvoda u teškim uslovima eksploatacije, uz aktivno dejstvo atmosferskih padavina, kondenzata, direktan kontakt sa zemljištem i vodom;
Osušeni su do vlažnosti od najviše 22% u zoni natapanja;
Očišćeni su od kore.

drveni-stubovi-komora-i-pakovanje.jpg

Drveni stubovi su odlični za podizanje vinograda, malinjaka ili kupina, plantaža jabuka, a mogu se koristiti i za podizanje drvenih ograda.

•  Antiseptičko natapanje – Obavlja se u cilju zaštite proizvoda od drveta od truljenja, plesni, gljivica i insekata u teškim uslovima eksploatacije, uz dejstvo atmosferskih padavina, vlaženje kapima ili tečnošću, kao i direktni kontakt sa zemljištem i vodom. Posebno je efikasno protiv gljivica umerene truleži, koje proizvod napadaju u zemlji.

Osobine:
– hemijski rastvor 5% koncentracije u sastavu: natrijum bihromat (Na2Cr2O7 • 2H2O) ili kalijum bihromat, plavi kamen (CuSO4 • 5H2O), natrijum fluorid (NaF);
– ne može se oprati;
– obezbeđuje srednji rok upotrebe od najmanje 40 – 45 godina (državni standard GOST 20022.0-93);
– odgovara 9-13. klasi državnog standarda o uslovima korišćenja (za teške uslove eksploatacije, državni standard GOST 20022.2-80);
– nema miris, ne stvara pokoricu, ne smeta “disanju“ drveta.

 

SERTIFIKATI

 

Kvalitet proizvoda  zadovoljava normative države – proizvođača. Proizvode potvrđuju Sertifikat saglasnosti, Sertifikat kvaliteta, Higijenski sertifikat.

 

Dodatno, a odnosi se na antiseptički rastvor koji se primenjuje – Sertifikat kvaliteta, Sanitarno-epidemiološki sertifikat.

TEHNOLOŠKE FAZE PROIZVODNJE

•    Okrugla obrada/skidanje kore brvana ( strug prolaznog tipa KT-140U kapaciteta 120m³ za jednu smenu).
•    Sušenje polufabrikanata u komorama za sušenje.
•    Natapanje polufabrikanata sistemom  „toplo – hladno“ kapacitivnost (državni standard GOST 20022.6).
•    Sušenje polufabrikanata natopljenih antiseptikom u komorama za sušenje.
•    Pakovanje gotovih proizvoda.

drveni-stubovi-01.jpg drveni-stubovi-02.jpg
Sirov materijal – vlažnost 100% Materijal se suši u komori do nivoa vlažnosti od 28-30%
drveni-stubovi-03.jpg drveni-stubovi-04.jpg
Stubovi se potapaju u bazene. Impregnacioni materijal prodire ispod površine. Stubovi su potopljeni dok nivo vlage ne dostigne gotovo 100% Materijal se ponovo unosi u komoru za sušenje. Hemikalije ostaju u drvetu, a voda isparava iz stubova. Nivo vlage se smanjuje do nivoa od 20-22%
drveni-stubovi-05.jpg drveni-stubovi-06.jpg
Hemikalije prirodno prodiru u drvo u periodu od mesec dana. Ostatak tretmana se jednako širi po strukturi drvenih stubova. Finalni proizvod impregniran 100%, što se može videti na poprečnom preseku.
drveni-stubovi-objasnjenje.gif Pogledajte još:
Zaštita i klasifikacija drvenih stubova
Impregnacija
Uslovi isporuke
Preuzmite prezentaciju
Otpornost drvenih stubova za protivgradne mreže