Tehničke osobine bukve

bukva-drvo-01

BUKVA – (Fagus silvatica L.)

Bukva je najraširenija vrsta drveća u našoj zemlji, a areal njenog rasprostranjenja je centralna i južna Evropa. Njena visinska rasprostranjenost je od 750 m/nv na severu do 1540 m/nv na Tirolskim Alpima i oko 1600 m/nv na Apeninima i bosanskim planinama.

Stablo bukve visoko je od 20 do 40 metara, dužina debla 15-20 metara, a prsni prečnik od 0,9 do 1,0 i više metara. Krošnja je čunjasta, okrugla i u sastojini pravilno formirana. Kora je glatka, tanka i sive boje. Zapreminsko učešće kore je oko 7,4%, a njena gustina je 579 kg/m3.

Drvo bukve je bakuljavo, bez i sa lažnom srčevinom. Beljika je crvenkasto bele boje, dok je drvo neprave srži, crvenkasto-smeđe do braon boje. Drvo je sjajno na radijalnom preseku. Prstenovi prirasta su markantni. Traheje su difuzno raspoređene. Trake drveta su visoke i široke, homogene i vidljive na svim presecima.

Gustina bukovog drveta iznosi: u apsolutno suvom stanju vlažnosti – 680, u prosušenom – 720 i u sirovom 1070 kg/m3. Zapreminska poroznost bukovine je oko 52%. Ukupna linearna utezanja bukovine iznose: aksijalno 0,3; radijalno 5,8 i tangencijalno 11,8%. Ukupno zapreminsko utezanje je 17,9%, a varira u intervalu od 14,0 do 21,0%. Specifično zapreminsko utezanje po jednom procentu vlažnosti iznosi od 0,46 do 0,6%.

poprecna-linija-02

 

bukva-gradja-01

Drvo bukve se ručno i mašinski dobro obrađuje. Optimalna brzina pri sečenju i ljuštenju iznosi oko 30m/s. Bukovina se dobro pari i pri tome menja boju u crvenkastu, dobro se suši, s tim što je zbog prisustva tenzionog drveta i drugih grešaka građe drveta sklona krivljenju, vitoperenju i raspucavanju. Drvo bukve se dobro lepi, dobro se brusi, buši, savija, bajcuje i površinski obrađuje. Zbog smanjene propustljivosti za tečnosti, lažna srčevina se ne impregniše. Trajnost bukovine, u promenljivim uslovima je mala, dok je njena trajnost pod vodom i na suvom velika.

Drvo bukve ima vrlo široko polje upotrebe i koristi se za nisku i visoku gradnju, za stepeništa, za impregnirano drvo i vodogradnju, za železničke pragove, nameštaj, furnir, parket, za proizvodnju iverastih i vlaknastih ploča, za proizvodnju celuloze, zatim za izradu šperovanog, lameliranog i savijenog drveta, kao i za proizvodnju lignostona, za pougljavanje, za ogrev i slično.