Opšti uslovi za izgradnju drvenih kuća

Pre otpočinjanja projektovanja brvnara, veoma je važno da usaglasimo Vaše želje i realne mogućnosti nas kao izvođača radova. Ovaj dogovor se kasnije prenosi u ugovor koji svi klijenti potpisuju sa nama, gde su jasno precizirane obaveze nas kao prodavca i izvođača radova i Vas kao investitora.

U principu, uobičajeno je da u izgradnji brvnara izvođači radova imaju sledeće obaveze:

 • izrada i modifikacija projekta – ukoliko Vi imate neke ideje, pokušaćemo da ih implementiramo u projekat.
 • pomoć kod izgradnje temelja i podruma – ukoliko želite, ovaj deo posla takođe može biti naša obaveza.
 • izrada elemenata brvnare (spoljni i unutrašnji zidovi, drvene terase, drvene ograde za terase…) prema odgovarajućem tehničkom opisu i važećim standardima, utovar i prevoz do mesta montaže
 • montaža objekta prema tehničkom opisu i projektu izgradnje
 • obezbeđenje 1 primerka tehničke dokumentacije i 3 projekta
 • izvođenje limarskih radova
 • zastakljivanje i instalacija stolarije
 • izgradnja krovne konstrukcije i postavljanje krovnog pokrivača
 • postavljanje drvenog patosa ili brodskog poda
 • postavljanje cevi i creva za instalaciju električnih, telekomunikacionih i vodovodno-kanalizacionih instalacija
 • premazi i zaštita u skladu sa klimatskim uslovima


Obaveze investitora su svi radovi za koje Kolibica i njeni podizvođači nisu nadležni, a što je precizirano ugovorom koji se potpisuje pre početka gradnje. Obično investitori žele da radove kao što su: betonski i zidarski, zidanje spoljnog odžaka ili kamina, keramičarski radovi, molersko-farbarski i instalaterski radovi, instalacija grejanja budu obavljeni od strane firmi koje su specijalizovane za pomenute delatnosti, stoga investitor preuzima ove obaveze na sebe.