Category Archives: Drveni stubovi

Bagremovi stubovi

bagremovi-stubovi-08

Bagremovi stubovi su odlični za podizanje vinograda, malinjaka ili kupina, plantaža jabuka, a mogu se koristiti i za podizanje drvenih ograda.Bagremovi stubovi se mogu postavljati sa korom ili bez nje, a uobičajeno je da donji deo stuba koji se nalazi u zemlji bude najpre zaštićen nagorevanjem ili sredstvima kao što su bitulit ili prerađeno motorno […]

Uslovi isporuke

Naši potpuno impregnirani drveni stubovi imaju višestruku primenu, uključujući i upotrebu kod plantažnog uzgoja voća (vinogradi, jabuke, maline), uređenja prostora, drvenih ograda i u druge poljoprivredne svrhe. Kao i sve proizvode koje izrađujemo, drveni stubovi su tretirani tako da poprime najveću moguću zaštitu. Od najvećeg do najmanjeg projekta, trudimo se da održimo najviši nivo kontrole […]

Impregnacija drvenih stubova

VODENI RASTVOR ZA IMPREGNACIJU DRVETA CrCuF je 5-7% vodeni rastvor za antiseptičku primenu. CrCuF je mešavina natrijum bihromata, bakar II sulfata (plavog kamena) i natrijum fluorida. Zaštita drvenih stubova se izvodi u cilju očuvanja drveta od biodegradacije (propadanja usled klimatskih uslova kojima je drvo izloženo) a koji su svrstani u klase I-XIII, (postoji ukupno 1-18 […]

Zaštita i klasifikacija drveta

drvo-zastita-i-klasifikacija.jpg

DRVO. ZAŠTITA. KLASIFIKACIJA 20022.2-90 Zaštita proizvoda od drveta je klasirana prema osetljivosti drveta na spoljašnje uslove koji utiču na njegovu degradaciju i u Ruskoj Federaciji se primenjuje 18 klasa. Klasa XII se primenjuje na impregnirane drvene stubove (ova klasa se primenjuje uglavnom na drvenu građu, drvene stubove za ograde ili stubove za električne i telekomunikacione […]

Drveni stubovi za vinograde

drveni-stubovi-komora-i-pakovanje.jpg

OPIS PROIZVODA   Drveni stubovi – proizvod od drveta, okruglog preseka *prečnika 80–100, 100–120mm, dužine 2000–2500–2700–3000 mm; * moguća je i izrada proizvoda kvadratnog ili trouglastog preseka u razmerama koje navede kupac. Drveni stubovi se izrađuju od modifikovanog drveta listopadnog drveća, drveta sa povišenom otpornošću na atmosferske prilike i poboljšanom sposobnošću otpora truljenju; Natopljeni su […]